Kulak Çınlaması

kulak çınlaması tedavi edilebilir bir rahatsızlıktır

Op.Dr. irfan Rauf Aksoy

Kulak Burun Bogaz Uzmani

E-mail: dr@irfanaksoy.com

(0533) 646 37 37

Kulak çınlamasında manyetoterapi – Yeni

Manyetik alan Terapi sistemi ve Kulak Çınlaması

 

kulakcinlamasi1

Üzerinde yaşamakta olduğumuz dünya başlı başına bir mıknatıstır ve bir
manyetik alan üretmektedir. Üzerinde yaşadığımz üst tabakanın dönüş hızı
içte bulunan mağma tabakasından daha hızlı olduğu için ortaya, ayni bir
elektrik motorunda olduğu gibi bir manyetik alan çıkar. Biz canlılarda bu
manyetik alanın her an etkisindeyizdir.
Bu manyetik alan vücudumuzda bulunan hucrelerin madde alışverişi yapımında ve canlılıklarını sürdürmesinde son derece önemlidir.

Bunun en büyük örnegi astronotlarda görülmüştür. 60 lı yıllarda uzayda bir
müddet kaldıktan sonra geriye dönen astronotlar hereket kaabiliyetlerindeki
engeller yüzünden kapsüllerinden dahi dışarıdan gelen yardımcılar yardımıyla
çıkartılmaktaydılar. Uzay hastalığı adı verilen bu durumun sebebi, uzayda
manyetik alanın olmaması idi. Bu sorun, uzay araçlarına konulan bir manyetik
alan jeneratörü yardımıyla giderildi.
Son yıllarda her gün artan radar, televizyon, cep telefonu ve benzeri sunni
manyetik alan yaratıcıları, yani elektrosmog, toprak altında bulunan su
seviyelerinin düşmesi, insanlar üzerinde, milyonlarca senedir alışkın
olduğumuz tabii manyetik alanın etkisini de değiştirmiştir.

iManyetik alan terapisi ve hücreler
Her saniye vücudumuzda milyonlarca hücre parçalanarak yeni hücrelerin
doğmasına zemin hazırlamaktadır. Hastalıkların sebebi ise yeni hücrelerin
meydana gelmesinin yavaşlaması, hatta durmasıdır. Bunun sebebi ise, yanlış
beslenme, çevremizde meydana gelen olumsuz koşullar veya yaşlanmadır.
Sağlıklı bir hücre yenilenmesinde hücre dışında bulunan hücre sıvısı yoluyla
oksijen ve besin maddeleri hücreye taşınır ve eksi kalyum iyonu yardımıyla
mitokondrilere verilir. Hücrede meydana gelen değişim yardımıyla artık
maddeleri ve zehirleri taşıyacak olan eksi iyonlar oluşur. Hücre dışında, hücre
içindeki zehir ve atık maddeleri dışarıya taşıyacak yeterli artı iyonlar
bulunduğu müddetce, oksijen ve besin maddelerini içeriye,
zehir ve artık maddeleri dışarıya taşıyan bir geçiş olur.
Ayni bir soba gibi çalışan mitokondriler ise, hücrelerin enerji kaynağıdır. Bu
kaynak yeterli miktarda yakıt maddesi ve oksijen olduğu müddetce
sağlıklı çalışır ve yeterli hücre enerjisi verir. Bu enerjinin ortalama 50- 70 % i
hücrenin kendisinde, geri kalanı ise yeni hücrelerin meydana gelmesinde
kullanılır.
Verilen manyetik alan akımı yardımıyla hücrelerdeki bu geçiş, artı ve eksi
iyonların düzenlenmesi yardımıyla daha sağlıklı olarak çalışır. Bunun yanında
manyetik alan yardımıyla meydana çıkan ısı (Thermomanyetik ısı) yardımıyla
oluşan hücre genişlemesi ise hücrelerde daha sağlıklı enerji üretimini destekler.
Cihazda ayarlanan frekans yardımıyla artı ve eksi iyonların değişimi
hızlandırılarak daha efektif çalışma sağlanır, kan damarları genişliyerek kanın
daha sağlıklı akması sağlanır. Böylelikle de vücuttaki hormonsal ve biokimyasal
oluşumlar positif olarak etkilenir.
Geçtiğimiz 500 yıl içerisinde yerkürenin manyetik gücü % 50 oranında azalmıştır aynı zamanda elektrosmog denen elektrikli aletler bilgisayar cep telefonu tarafından oluşturulan kirlilik bu manyetizmadan vucudun olumlu anlamda etkılanmesıne engel olabilmektedır.
Manyetik alan terapisi hücrelerin yenilenmesini uyarır ağrı kesici iyileşmeyi hızlandırıcı uygulanan alanda kan akımını artırıcınbagışıklık sistemini güçlendirici etkileri vardır.manyetik alan tedavi yöntemleri modern tıp alanında son zamanlarda psikiyatri nöroloji gibi branşlarda kullanım alanı bulmuş ve çınlama konusunda yoğun klinik çalışmalar yapılmıştır.

1985 yılında Barker ve arkadaşları dışarıdan manyetik alan uygulayarak beyindeki nöron dediğimiz hücrelerin uyarılabildiğini tesbit ettiler.Manyetoterapi uygulamasında manyetik dalgalar belli bir frekans ve güçte uygulandığında saçlı deri ve kemik yapıları geçerek beyindeki sinir hücrelerinde elektriksel akımların oluşmasını uyarmaktadır
MANYETİK ALAN TEDAVİSİ UYGULANAMAYACAK DURUMLAR

Hamilelik
Kalp pili takılı olanlar
Kanama
Kadınlarda mens dönemleri
Kanser
Ciddi ateşli hastalık hali
Aktif tüberkuloz
Uygulama alanında mantar enfeksiyonu
Hipertroidi
Sebebi bilinmeyen ağrı

kulakcinlamasimanyetik